Gánh nặng tăng lên khi lãi suất cho vay tăng lên

Khi số dư cho vay hộ gia đình vượt quá 1.000 nghìn tỷ won, lãi suất của người cho vay đang tăng đều đặn khi lãi suất thị trường như trái phiếu tài chính, trong đó lãi suất cho vay ngân hàng là chỉ số.

Nếu kỳ vọng lạm phát tăng lãi suất thị trường và chính sách của chính phủ về quy định cho vay hộ gia đình sẽ làm tăng lãi suất (giảm lãi suất ưu đãi) của các ngân hàng, gánh nặng lãi suất sẽ bắt đầu phục hồi kinh tế Hàn Quốc.

Theo khu vực tài chính vào ngày 10 tháng 10, tỷ lệ cho vay tín dụng (lớp 1 và 1 năm) của KB Kookmin, Shinhan, Hana và bốn ngân hàng thương mại lớn của chúng tôi là 2,57 ~ 3,62% mỗi năm. Đây là mức thấp hơn 0,58 điểm phần trăm so với 1,99 ~ 3,51% vào cuối tháng 7 năm ngoái khi lãi suất cho vay tín dụng ‘1%’ xuất hiện.

Tính đến ngày 7 tháng 7, tỷ lệ thay đổi cho vay thế chấp liên quan đến Kofix là 2,55-3,90% mỗi năm. Lãi suất thấp nhất cũng tăng 0,3% so với cuối tháng 7 (2,25-3,96%).

Đặc biệt, trong số các khoản vay thế chấp, cái gọi là ‘loại hỗn hợp’, theo lãi suất 5 năm trái 폰테크 phiếu ngân hàng chứ không phải là Kopix, có tỷ lệ tăng lãi suất lớn hơn.

Lãi suất hỗn hợp tăng từ 2,17 đến 4,03% vào cuối tháng 7 năm ngoái lên 2,82 ~ 4,43%, với đầu và dưới cùng tăng 0,65% và 0,4 điểm phần trăm.

Xu hướng tăng lãi suất cho vay ngân hàng cũng được xác nhận trong số liệu thống kê lãi suất trung bình của các tổ chức tài chính của Ngân hàng Hàn Quốc.

Tính đến tháng 3, tổng lãi suất cho vay hộ gia đình (tính đến trung bình trọng số và các khoản thanh toán mới) của các ngân hàng tiền gửi tăng 0,07 điểm phần trăm (p) từ 2,88 phần trăm trong tháng hai (2,81 phần trăm). Tỷ lệ cho vay tín dụng nói chung (3,70%) và lãi suất cho vay thế chấp (2,73%) đạt mức cao nhất trong vòng 21 tháng kể từ tháng 2 năm ngoái (3,70%) và tháng 6 năm 2019 (2,74%).

BOK cho biết, “Lãi suất chỉ số cho các khoản vay hộ gia đình như lãi suất trái phiếu ngân hàng đã tăng lên và các ngân hàng đã giảm lãi suất ưu đãi để quản lý khoản vay.”

Thứ nhất, lãi suất ngắn hạn của trái phiếu tài chính, chẳng hạn như trái phiếu ngân hàng 6 tháng và 1 năm, được sử dụng làm chỉ số cho lãi suất cho vay tín dụng, cũng tăng lên.

Trên thực tế, theo Trung tâm Thông tin Trái phiếu của Hiệp hội Đầu tư Tài chính, lãi suất trái phiếu ngân hàng một năm (AAA Unbảo đảm), được sử dụng nhiều nhất như là lãi suất chỉ số cho vay tín dụng, đã tăng 0,074% từ 0,761% vào cuối tháng 7 năm ngoái lên 0,835% vào cuối tháng 4 năm nay.

Chỉ số chi phí tài trợ COFIX (COFIX) cũng đang gia tăng, đóng vai trò là lãi suất chuẩn cho các khoản vay thế chấp biến động. Vào tháng 4, KOPIC, được công bố bởi Liên đoàn các Ngân hàng Hàn Quốc, là 0,84%, cao hơn 0,03% so với 0,81% vào tháng 7 năm ngoái.

Lãi suất hỗn hợp của các khoản vay chính thường theo tỷ lệ 5 năm của trái phiếu ngân hàng, tăng 0,564% từ 1,277% vào cuối tháng 7 năm ngoái lên 1,841% vào cuối tháng 4 năm nay.

Các ngân hàng đã cắt giảm lãi suất ưu đãi hơn 0,5 điểm phần trăm khi các cơ quan tài chính bắt đầu “thu thập các khoản vay tín dụng” một cách nghiêm túc kể từ tháng 10 năm ngoái.Lãi suất cho vay tín dụng được xác định bằng cách thêm lãi suất bổ sung vào lãi suất chuẩn (chỉ số), và lãi suất bổ sung càng thấp, khi lãi suất ưu đãi phản ánh kết quả giao dịch càng cao.

댓글 달기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다